Thu. Dec 1st, 2022

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันเด็กแห่งชาติ  โดยได้รับความร่วมมือจัดกิจกรรม ให้ความรู้และสร้างความสนุกสนานจากหน่วงงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้เข้าชมทั้งเด็กและผู้มใหญ่กว่า 2000 คน

โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกเยาวชนที่เข้าร่วมงาน ได้แก่

  •  การจัดกิจกรรมจำลองการบินจากโรงเรียนการบิน asean flight academy
  • การแสดงการดับเพลิงด้วยหุ่นยนตร์ดับเพลิงจาก ศูนย์ป้องกันและยรรเทาสาธารณภัย ขอนแก่น เขต 6
  • จัดแสดงรถถัง จากกองพันทหารม้าที่ 6
  •  จัดแสดงวิศวกรรมหุ่นยนต์ จาก ผศ. ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ พร้อมทีมงาน
    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นอกเหนือจากที่กล่าวมา ยังมีกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานอีก 2 กิจกรรมได้แก่

  • ให้ความรู้ด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาตร์แสนสนุกกับ Science Show
  • ทำงานศิลป์ด้วยกิจกรรม Artstation
  • แจกของรางวัล ตอบคำถามทางวิทยาศาตร์