Wed. Mar 29th, 2023

ใบสมัครกิจกรรม One Day Camp (ค่ายกิจกรรม) “รักเรา รักษ์โลก: ตอนกิ่ง ทำกล้า”

Presentation1
ด่วน…..กิจกรรมดีๆ จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามาแล้วครับ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กิจกรรม “ตอนกิ่ง ทำกล้า” 
กิจกรรมวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
โดยกิจกรรมนี้รับสมัครบุคลทั่วไป เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป กิจกรรมรับสมัครจำนวนจำกัด
ค่าลงทะเบียนท่านล่ะ 350 บาท
*โดยค่าลงทะเบียนประกอบด้วย
– ค่าลงทะเบียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์
– ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
– ค่าอาหารว่าง
– ค่าอุปกรณ์
– ค่าวิทยากร
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โทร 086-6341662/youmon2534@gmail.com หรือติดต่อที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ผู้สนใจสามารถโหลดและกรอกใบสมัคร ได้ที่ >>ใบสมัคร One Day Camp
แล้วส่งกลับมาได้ที่ Face Book: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. หรือ E-mail: youmon2534@gmail.com