Fri. Jul 1st, 2022

ข่าวการจัดนิทรรศการ

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ต้อนรับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในการเข้าชมครั้งนี้ เป็นการเข้าชมแบบกรุ๊ปทัวร์จำนวน 30 คน ครั้งแรกในรอบหลายเดือน หลังจากสถานการณ์ Covid - 19...

31 กรกฎาคม 2564 – วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เชิดชูเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติเป็นอย่างดีตลอดมา "เราควรหวงแหนป่าเพื่ออะไร ? อย่างน้อยๆก็เพื่อลูกหลานเรา เป็นแหล่งอาหารและอากาศบริสุทธิ์สำหรับอนาคต ถ้าเกิดไม่มีป่า...

นิทรรศการ "reflection" เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ โดยนิทรรศการ "reflection" จะนำผู้ชมเข้าสู่โลกของภาพสะท้อน จากกระจกในรูปแบบต่าง ๆ และเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ของภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นของวัตถุ การหักเหของแสงที่ส่งผลต่อการมองเห็น และสิ่งมีชีวิตก็อาศัยการสะท้อนของแสงเพื่อดำรงชีพในธรรมชาติ

    วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมวิชาการและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ฯ หัวข้อ ภาพสะท้อน (Reflection) ณ โถงชั้นสอง อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ฯ...

วันนี้ (7กุมภาพันธ์ 2563) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาส รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ร่วมเซนรับมอบนิทรรศการใหม่ "ภาพสะท้อน Reflection" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการ...