Sat. Sep 30th, 2023

ข่าวการจัดนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทย์ศาสตร์ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในยุคแห่งการสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสังคม” “Science in Creative Generation” ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าเข้าชมทั้งสองแห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมรายการ รอบรั้ว มข. ทาง F.M. 103...

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ในชื่อ กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก และ วันมหาสมุทรโลก" โดยภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น ประกอบไปด้วยฐานกิจกรรมจำนวน 6 ฐาน...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น 1 - 3  จากโรงเรียนบ้านไผ่(ขก.5) จ.ขอนแก่น จำนวน 103 คน จัดกิจกรรม “ONE DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์...

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น ระดับชั้น ม.1 และม.2 จำนวน 70 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน กิจกรรม...