Sat. Sep 30th, 2023

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. เข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯ แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 254...

เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทย์ศาสตร์ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในยุคแห่งการสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสังคม” “Science in Creative Generation” ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าเข้าชมทั้งสองแห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมรายการ รอบรั้ว มข. ทาง F.M. 103...

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ในชื่อ กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก และ วันมหาสมุทรโลก" โดยภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น ประกอบไปด้วยฐานกิจกรรมจำนวน 6 ฐาน...

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม "Family Day" กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว "ตอนช่างประจำบ้าน" โดยภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งวันนั้น จะพาครอบครัวพร้อมน้อง ๆ ไปเรียนรู้งานช่างประจำบ้านอย่างง่าย ได้แก่งานไฟฟ้า โดยจะเป็นการต่อระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟอย่างง่ายพร้อมทำสิ่งประดิษฐ์ "โคมไฟ DIY" และกิจกรรมงานปะปา...