Wed. Mar 29th, 2023

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และโรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น จำนวน 100 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน กิจกรรม “1 DAY...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น 1 - 3  จากโรงเรียนบ้านไผ่(ขก.5) จ.ขอนแก่น จำนวน 103 คน จัดกิจกรรม “ONE DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์...

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัด กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ "Science walk rally" ครั้งที่ 3 โดยมีน้อง ๆ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น จำนวน...

เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่าน ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงประจำปี ภายใต้ชื่อกิจกรรม Night at the museum : วันเพ็ญเดือนสยอง โดยกิจกรรมเป็นรูบแบบการร่วมสนุกไปกัลบบรรยากาศบ้านผีสิงในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยผู้ที่เข้าร่วมสนุกจะได้พบกับผีหลากหลายรูปแบบ...

ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มข. ร่วมกับชุมนุมดาราศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม "ลมหนาวและดาวเดือน" ณ บริเวณลานด้านหน้า และห้องเธียเตอร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมจะจัดตลอดช่วงฤดูหนาว ตุลาคม 2565 ไปจนถึงสิ้นปี ธันวาคม 2565 ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ดาราศาสตร์ สร้างประสบการณ์การสังเกตการณ์ท้องฟ้าขั้นต้น...