Sun. Oct 1st, 2023

ไม่ได้เลือกหมวดหมู่

  กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน Casa De Bamboo Montessori School จังหวัดขอนแก่น จำนวน 28 คน ได้มีการจัดกิจกรรม “Science...

  จบลงไปแล้วกับงาน Isan Creative Festival 2022 หรือ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 ในธีม Think Link Thing ซึ่งจัด 10 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ –...

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบเช้าเวลา 11.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น....

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับนายอุชิดะ ทาเคชิ (Mr. UCHIDA Takeshi) ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดย อ.ดร....

  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ5 จำนวน 35 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP”...