Mon. Jan 30th, 2023

rapeka

  วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศให้โรคติดเชื้อCOVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก ซึ่งในขณะนี้มียอดผู้ติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการระบาดให้มากขึ้น 1. สังเกตอาการของตัวเอง อาการของโรค COVID-19…

11 มีนาคม 2563 เวลา 09:30 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. ร่วมมือกับ โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยส่งมอบสบู่ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษจำนวน 500 ก้อน และจะมอบให้กับโรงพยาบาลสิริณธร เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับพื้นที่ชุมชนโดยรอบอีกจำนวน 2,500…

. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า โดยดำเนินการดูแลและช่วยป้องกันโรคอย่างเข้มงวด และทำความสะอาดพื้นที่ทั่วพิพิธภัณฑ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ จัดให้มีเจลล้างมือในจุดขายตั๋ว รวมถึงทางเข้า – ออก พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา…