Sat. Jul 2nd, 2022

Khasamsak mueangson

    เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ทีผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแบบจำลองกระดูกไดโนเสาร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ณ  ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วง…

  กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน Casa De Bamboo Montessori School จังหวัดขอนแก่น…

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบเช้าเวลา…

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับนายอุชิดะ ทาเคชิ (Mr. UCHIDA Takeshi)…